အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိရစ္ဆာန်ထိန်းများနေ့
(International Zookeeper Day)

🦁 တိရစ္ဆာန်များ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ဖော်ဆောင်ပေးနေသူများကို တိရစ္ဆာန်ထိန်းများ ဟုခေါ်ဆိုပါတယ်။
🐻 တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူများသည် တိရစ္ဆာန်များကို အဓိကတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပေးနေသူများဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်များ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစေရန်အတွက်သာမက တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အဓိက အထောက်အကူပြုပေးနေသူများလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်
🐯 တိရစ္ဆာန်ထိန်းများ၏ ဝါသနာ၊ အနစ်နာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတို့ဟာတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်‌ရေးတွင် ရှေ့တန်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေရသောသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်၊
🐘ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များတွင် တိရစ္ဆာန်များ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနေသော တိရစ္ဆာန်ထိန်း (Zoo Keepers) များကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာလ (၄) ရက်နေ့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိရစ္ဆာန်ထိန်းများ နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး တိရစ္ဆာန်ထိန်းများ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ နေ့တစ်နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။